Over de studio

bezoekadres
Zuidlarenstraat 57 / 0.02
2545 VP Den Haag

contact
info@studioleonthier.nl
+31 (0)70 3584000
Studio Leon Thier / Architectuur / Interieur heeft een brede ervaring in het ontwerp en de realisatie van allerlei projecten: klein en groot, van interieur tot complexe gebouwen en stedelijke opgaven.

Onze ambitie is om ruimte te maken voor mensen, met hun dromen. Soms tegenstrijdige gegevens combineren wij tot verrassende concepten. Ons werkterrein is nieuwbouw, transformatie van bestaande gebouwen en hun omgeving en interieurontwerp.
Wij werken van het grote idee tot in detail, met een passie voor licht en ontmoetingsruimten, steeds om een vitale en duurzame leefomgeving te realiseren. De compacte Studio werkt samen met collega-architectenbureaus, waardoor de realisatie van de projecten voor onze opdrachtgevers gewaarborgd is.

Leon Thier
Architect / Interieurarchitect Directeur

Bouwen zie ik als onderdak geven aan cultuur: ruimte maken voor menselijke activiteit en decor voor ontmoeting en dromen. Mijn lange ervaring als architect van gebouwen, omgeving en interieur, zet ik in samen met een groep getalenteerde medewerkers. Onbevangen met opdrachtgevers in gesprek aan de ronde tafel en samen op zoek naar wezenlijke vragen, die vaker een onverwacht antwoord krijgen: ontdekken van architectuur.
Ik geniet van het snel combineren van tegenstrijdige gegevens tot verrassende concepten. Geef er mijn eigen draai aan en praat al tekenend. Lok daarmee reactie uit. In mijn architectuurhandschrift zijn detail en totaal onderdeel van een vitale leefomgeving. Gebouwen met een hart. Ontwerpen met een passie voor licht. 

Florina Voiades
Architect

Als kind speelde ik altijd al mijn eigen verbeeldingsspellen, waarbij ik nadacht over hoe het leven op verschillende plaatsen gaat en of hoe die plekken beter zouden kunnen worden. Later realiseerde ik mij dat dit de manier van denken is van een architect. 
Afgestudeerd in 2017, in Lasi, Roemenië, met verschillende stages in Spanje en Nederland, kwam ik hier terug om mijn leerproces voort te zetten. Op dit moment zit ik dan ook nog in mijn beroepservaringperiode. 
Architectuur gaat niet alleen over het eindresultaat, maar ook over het proces en hoe een project groeit met iedere beslissing die we maken. Ik geloof dat de voortdurende samenwerking tussen het hele team en onze zoektocht om een betere omgeving te creëren, waarde geeft en een gebouw maakt tot wat het is. 

David Beijersbergen van Henegouwen
Projectleider (freelance)

Hoe gaan we met elkaar om en hoe gaan we om, met de wereld om ons heen? 
Dat is, wat wordt vastgelegd in een gebouw. Dat is, waar architectuur betekenis krijgt!
Als architect zoek ik naar verbanden, waar anderen dat niet doen en zet ik me in tot het vinden van Integrale oplossingen. 
Dat kan ik niet alleen en zet me daarom in om teamleden, adviseurs en leveranciers te betrekken, enthousiasmeren en deelgenoot te maken van een eindresultaat waar we allemaal trots op kunnen zijn. Een eindresultaat dat “Samenwerking” ademt, een integrale architectuur die daartoe inspireert.

Werkterrein

Studio Leon Thier werkt aan allerlei soorten gebouwen en interieurs. Elke opgave wordt snel geanalyseerd. We verkennen wat het programma en de ambitie is van de opdrachtgever.
In een sterk concept brengen we alle wensen bij elkaar. Daarna verbeelden we het idee en wordt het verder uitgewerkt en gedetailleerd. We tekenen in een driedimensionaal tekenprogramma zodat de opdrachtgever snel ziet wat er is bedacht. 

Rigobert Nivillac
Architect / projectleider

Architectuur zie ik als een complexe puzzel van relaties; de relatie tussen het gebouw en de gebruiker, de (on)bebouwde omgeving en de materialisering. Voor elk project is het dan ook weer een uitdaging om deze puzzelstukjes logischerwijs in elkaar te laten vallen. Door mijn bouwkundige achtergrond zet ik tijdens het gehele  ontwerpproces mijn bouwkundige kennis in om met de techniek de architectuur te versterken.
Samen met mijn collega’s zoek ik binnen de studio naar de juiste balans in toepassing van kleur, vorm, materiaal en (dag) licht. Ik beeld mezelf tijdens het project dan ook voortdurend in hoe het ontwerp gebruikt zal worden en hoe de sfeer zal zijn. 
Voor mij is architectuur beleving.

Cynthia van der Harg
BIM modelleur

Na mijn studie aan de TU Delft, heb ik veel ervaring kunnen opdoen met het opzetten van hoogwaardige 3D modellen. Het is erg leuk om in een 3D model het architectonische ontwerp te vertalen tot een bouwbaar gebouw. Ik ben betrokken bij alle bouwfases en daarmee wordt het model steeds gedetailleerder en voorzien van meer informatie. Elke fase geeft nieuwe ontwerpvraagstukken die opgelost dienen te worden om er uiteindelijk voor te zorgen dat het ontwerp daadwerkelijk gebouwd kan worden. Architectuur is voor mij meer dan werken bij de studio, want ook als ik in de stad wandel of door een gebouw loop, kijk ik om mij heen hoe de architectuur gebouwd is.

Andrei Voaides
Architect (freelance)

Het universum dichterbij onze zintuigen brengen door uitzonderlijke ruimtes te creëren is voor mij de essentie van architectuur. Ik ben afgestudeerd met een master aan de T.U. Gheorghe Asachi, lasi, Roemenië in 2017. Sindsdien heb ik in Nederland en Roemenië gewerkt aan verschillende projecten, waaronder woningbouw, onderwijsgebouwen, revalidatieprojecten en een laboratoriumgebouw dat een circulaire pionier werd voor hergebruik en minimalisering van materialen. Ik heb een speciale interesse in circulair ontwerpen en focus in mijn werk op hoe we de balans kunnen vinden tussen de urgente behoefte om veerkrachtige, toekomstbestendige architectuur te bouwen en prachtige inspirerende ruimtes te maken.

Opdrachtgevers

Alle soorten opdrachtgevers zijn ons even lief.
Of het nu gaat om grote opdrachtgevers zoals overheidsinstellingen, bedrijven, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers, we hebben in de loop der jaren voor allemaal graag gewerkt. Ook voor particuliere opdrachtgevers zetten we ons beste beentje voor. Wij zien het als een kunst om ons ontwerp zo te maken dat het boven verwachting is en de opdrachtgever trots is op het eindresultaat.
 

Floor Thier
Interieurarchitect / projectleider

Als kind van een architect ben ik opgegroeid met architectuur. Ik ging graag mee een kijkje nemen op de bouwplaats of op pad naar een bijzondere villa of  kerkje.
Mijn interesse voor architectuur bleef en na het afronden van een management opleiding behaalde ik in 2010 mijn diploma Interieurarchitectuur aan de Kunstacademie in Den Haag.
Het creatief zijn combineer ik met persoonlijke en eigenwijze ontwerpen. Ik ben kritisch en perfectionistisch in mijn vormgeving en houd van een tikkeltje lef.
 

Diane van den Dop
Administratief medewerkster

Wat me vooral treft is dat architecten in hun ontwerpen verbanden leggen tussen het gebouw en de details. Dat, uit respect voor bestaande elementen, zoals een prachtige boom die behouden moeten blijven, het gebouw op een mooie en inventieve manier kan worden aangepast. Of, door plaatsing van ramen in een schoolgebouw, leerlingen respect voor elkaar wordt bijgebracht, doordat ze elkaars bezigheden kunnen zien.
Ik houd me voor de Studio bezig met administratieve, financiële en facilitaire werkzaamheden.

Hans Lindeman
Adviseur

Architecten zijn rare mensen, enerzijds soms wat dromerige en afwezige types die bol staan van creativiteit en onbegrensde ideeën en anderzijds professionals die moeten presteren binnen een keurslijf van regelgeving, budgetten, planningen en bouwpartners met zeer uiteenlopende belangen. Voor de belangrijkste mensen - de gebruikers van gebouwen - maken die rare mensen toevallig wel het verschil tussen een gewoon gebouw of een gebouw waar je blij van wordt. Mijn missie is om de architecten van Studio Leon Thier te ondersteunen bij dat blij maken van de gebruikers, bezoekers, werknemers, leveranciers en alle andere mensen die te maken krijgen met de gebouwen waaraan wij hebben gewerkt.

BIM

De Studio tekent met driedimensionaal tekenprogramma's in een 3D BIM-model. Dit 3D BIM-model kan worden uitgewisseld met de partners. Vanuit iedere discipline zoals constructie, installatie en kosten, kan het model onderling worden gecheckt en informatie worden toegevoegd. Om de ideeën te verbeelden maken we 3D Renders uit het model, opgewerkt in Photoshop. Maar ook met snelle handschetsen brengen we concepten en onderdelen in beeld.