53 / 103

Stedenbouwkundig ontwerp Laakhaven
Den Haag
1990 - 2002

 • Opdrachtgever

  Gemeente Den Haag/ Amstelland Vastgoed/Wilma Vastgoed/ DUWO
 • Bouwlagen

  0
 • Bruto oppervlak

  163000 m2
 • Architect

  Atelier Pro
 • Projectarchitect

  • Hans van Beek
  • Leon Thier, m.m.v. Vincent Scholten
De beslissing om de nieuwbouw van de Haagse Hogeschool in het pal achter het Station Hollands Spoor gelegen Laakhavengebied te situeren, is aangegrepen om het hele gebied te ontdoen van versleten bedrijfsbebouwing en zijn bijbehorende status van 'achterkant' van Den Haag.

Hiermee lag de weg naar een totale stedelijke herstructurering van de Laakhavens open.
 De forse maat en schaal van het in vier megabouwvolumes gevatte schoolcomplex corresponderen met die van het kanaal, de ingekorte haven, het schiereiland en de omliggende wegen en pleinen met hun grootschalige bebouwing. Het Ovaal, waar doorheen iedereen het scholencomplex binnenkomt, ontsluit de aan de Neherkade gelegen ‘Strip’, de aan het park gelegen ‘Driehoek’ en de aan het beboomde voorplein met waterzebra gelegen ‘Slinger’. Tussen de ingang van het station en de Laakhavenbrug is een diagonale looproute met een tweetal bruggen over het water geprojecteerd, die de wandeling langs de Fijnjekade en Leeghwaterkade kortsluit. 
Een andere diagonaal prikt langs het Ovaal door de Slinger richting Leeghwaterbrug. Langs de Waldorpstraat verrijzen kloeke kantoorgebouwen. Twee kantoortorens (architect Kees Christiaanse), markeren de lijnrechte looproute tussen de zuideringang van het station Hollands Spoor en de ingang van de Hogeschool. Om deze looproute verkeersluw te houden wordt het doorgaande autoverkeer ter plaatse van de stationsingang ‘opgetild’ boven de voetgangers. Woonbebouwing langs de kades met vier torens langs de Fijnjekade (architecten Geurst & Schulze) en laagbouw langs de Leeghwaterkade moeten de stedelijke vernieuwing van het gebied voltooien. Alle parkeerplaatsen in het gebied zijn geconcentreerd in een, door atelier PRO ontworpen, tunnelvormige openbare parkeergarage in twee lagen onder het water van de voormalige Laakhaven. Als stedenbouwkundig supervisor was Hans van Beek verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van alle bebouwing.