46 / 103

Publicatie Ge(woon) + Zorg

2010 - 2011

 • Opdrachtgever

  Woningcorporatie Talis Nijmegen
 • Bouwlagen

  0
 • Bruto oppervlak

  0 m2
 • Architect

  Studio Leon Thier
 • Medewerkers

  • Ashwin Jhingoer
  • Mireille Langendijk
  • Pim van den Elzen
  • Stefan de Neef
  • Maartje van Dalen
Binnen zeer afzienbare tijd zal er een groot huisvestingsprobleem zijn voor de huidige generatie ‘babyboomers’. Zij zullen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen in de periode na de verzorgingsstaat. Adviesbureau van Aarle de Laat en Studio Leon Thier staken de koppen bij elkaar om voor dit probleem een oplossing te zoeken.

Vergrijzing, ontgroening, mondiger en beter opgeleide mensen, bezuinigingen in de zorg, tekorten aan zorgpersoneel, het zijn ontwikkelingen die in hoog tempo op ons afkomen. Deze ontwikkelingen vragen om een andere benadering van de inrichting van woning en woonomgeving. Er zijn nieuwe, creatieve en slimme concepten nodig die mensen faciliteren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen omgeving en om op een prettige manier oud te kunnen worden.
Om meer inzicht te krijgen in bovenstaande vraagstukken, zijn woningcorporatie Talis, huisvestingsadviesbureau Van Aarle De Laat en Studio Leon Thier gezamenlijk een onderzoek gestart. Met vier studenten hebben we ons in 2010 gebogen over diverse thema’s ten aanzien van de woonomgeving voor de toekomst. Resultaat van de studie is een boekje, waarin we laten zien hóe een woonomgeving er uit kan zien en welke stappen nodig zijn om wijken en woningen passend te maken.
In het boekje richten we ons met name op bestaande woonomgevingen. De manier van denken is echter ook van toepassing bij nieuwbouwprojecten. De voorstellen voor aanpassingen zijn vaak niet ingewikkeld en zeker niet onmogelijk; er is vooral een aanpak nodig waarbij samenwerking centraal staat. Aan de basis hiervan ligt de bereidheid van maatschappelijke organisaties om de omvang van het probleem te erkennen en te investeren in een betere toekomst.

“Praktische suggesties die in co-creatie werelden verbinden.”
Joke Abbring, voormalig directeur Sterke Wijk Talis,
programmamanager HAN Centre