101 / 103

Woongebouw De Muzen
Almere
1993 - 1997

 • Opdrachtgever

  Stichting Service Wonen Almere
 • Aantal woningen

  167 woningen
 • Bruto oppervlak

  21735 m2
 • Architect

  Atelier Pro
 • Projectarchitect

  Leon Thier, m.m.v. Noud Te Riele en Arjan Oosterhof
 • Prijzen

  • 1 van 50 beste woningbouwprojecten 100 jaar Woningwet, 2001, Aedes
  • Architectuurprijs Almere, 2006, Nominatie
  • Architectuuprijs Almere, 1998, Nominatie
  • Voorbeeldproject Novem, 1995, Duurzaam Bouwen
Aan de kop van het Muzenpark in de groeikern Almere staat de Muzen, een groot woongebouw voor ouderen. Het maar liefst 360 meter lange licht gekromde woongebouw is opgespannen tussen de twee ontsluitingswegen van de buurt en vormt de wand van het centraal in de wijk gelegen park.  

Het middendee; van het gebouw telt 6 lagen en wordt bekroond door een gebogen dak. De vleugels aan de singel zijn lager.
Op de begane grond van het gebouw liggen maisonnettes met woonkamers aan het park en keukens aan de gemeenschappelijke ontsluiting. Om een gevoel van veiligheid te waarborgen zijn alle slaapkamers van de beage grondwoningen op de verdieping gelegen. Aan de noordwestkant van het gebouw zijn woonblokjes gesitueerd met een  tulpvormige grondvorm. Een glasdak overspant een binnenruimte tussen deze blokjes en het hoofdgebouw en vormt daarmee een atrium. Met de prachtige groenaanleg van bureau Copijn biedt deze ruimte een weldadige ontmoetingsruimte voor de bewoners. Een aanvullend programma met gemeenschappelijke voorzieningen en enkele logeerunits in de tulpvormige blokjes verlengt de tijd, dat men zelfstandig in het project kan blijven wonen. Het project is het eerste in Nederland waarin de bewoners zelf konden kiezen voor huur of koop.

Het project werd door de koepelorganisatie van woningbouwverenigingen Aedes in 2001 gekozen als een van de 50 neste sociale woningbouwprojecten van de 100 jaar dat de Woningwet sinds 1901 bestond.