Privacyverklaring


Studio Leon Thier acht een zorgvuldige omgang met personeelsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking
houden we ons aan de eisen die de privacy wetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring.
- verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden.
- u vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin toestemming vereist is
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Studio Leon Thier is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Bij het gebruiken van onze
diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven,
in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens:


- NAW gegevens
- Telefoonnummer- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens

- Geslacht

Wij zullen de aan uw naam gekoppelde gegevens niet, zonder uw voorafgaande toestemming, aan

derden verstrekken.

Nieuwsbrief
Studio Leon Thier biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe projecten en andere ontwikkelingen van ons bureau. Mocht u deze nieuwsbrieven niet meer willen ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot afmelden van de nieuwsbrieven. Deze afmeld mogelijkheid is in elke nieuwsbrief opgenomen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@studioleonthier.nl, tel. 070-3584000.