10 / 82

Buitenplaats Ockenburgh
Den Haag
2014

 • Opdrachtgever

  Stichting Buitenplaats Ockenburgh
 • Bouwlagen

  2
 • Bruto oppervlak

  2000 m2
 • Architect

  Studio Leon Thier
 • Projectarchitect

  • Leon Thier
  • Rigobert Nivillac
 • Medewerkers

  Romano van den Dool
Buitenplaats Ockenburgh: een plek om met elkaar aan de slag te gaan, elkaar te ontmoeten, met elkaar aan de praat te raken, heerlijk te eten en te leren. Een plek voor een podium met laagdrempelige optredens, een plek waar culturele, maatschappelijk verantwoorde en sportieve evenementen/activiteiten worden georganiseerd. Kortom een plek om inspiratie op te doen. Een plek waar we het verleden koesteren en het heden weer tot leven willen laten komen. Een duurzame toekomst - voor en met elkaar!

Dat is waar de Stichting Buitenplaats Ockenburgh voor staat en voor wil gaan. Volgens ons en vele anderen kan de herbestemming van Ockenburgh een project zijn dat energie genereert, mensen bij elkaar brengt en ontwikkelingen in gang zet. Dit project kan het stadsdeel Loosduinen in de schijnwerpers plaatsen en positief op de kaart zetten. Niet door miljoenen te investeren in heel veel bouw-vierkante meters, maar door met de juiste daadkrachtige partijen een inspirerende en toegankelijke plek te creëren voor de bewoners van Den Haag en ver daarbuiten.  

Naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen - dat begint met de wijze waarop de restauratie wordt aangepakt en het ontwikkelen van een breed gedragen activiteitenprogrammering - wil de Stichting Buitenplaats Ockenburgh met respect voor de historie van het Landhuis samenhang brengen in de opstallen en de gronden er omheen, zonder onnodig grootschalige nieuwbouw.

Afgelopen maanden zijn de plannen uitgetekend, doorberekend en is met een groot aantal  organisaties en mensen in het veld gesproken. Het plan kan daardoor rekenen op groot draagvlak. Ook uit de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar bleek,  dat er meer dan ooit behoefte is aan een sociaal maatschappelijk gedragen project zoals project Ockenburgh.

De grondlegger van de Buitenplaats Ockenburgh, Jacob Westerbaen, beschrijft in 1656 in zijn 
prachtige gedicht ‘Arctoa Tempe’ de wandeltocht naar zijn buitenplaats en over zaken die er zouden kunnen zijn, waardoor  ‘de verbeelding alle ruimte krijgt’.  In de geest van Westerbaen schetsen wij in dit visiedocument de aanloop naar de herbestemming en restauratie van Ockenburgh naar een plek waar ontmoeting en verbeelding alle ruimte krijgt: 

Van gedroomde werkelijkheid naar realisatie! 


Kijk ook op: www.buitenplaatsockenburgh.nl